Specyfika mediacji rodzinnych

Mediacje w konfliktach rodzinnych związane są ze specyficzną naturą sporu. Jest to konflikt między osobami związanymi silną, często długotrwałą relacją emocjonalną, w którym mogą uczestniczyć inni członkowie rodziny, najczęściej wspólne dzieci. Kryzys w małżeństwie, związany z rozstaniem w istotny sposób wpływa na poczucie własnej wartości i kompetencji stron, wiąże się z poczuciem porażki jednej lub obydwu ze stron, zmianami w zakresie opieki nad dziećmi, a także często z bardzo dużymi zmianami materialnymi.

W konflikt włączone są z reguły inne osoby bliskie, których reakcje na sytuację w rodzinie mogą powodować eskalację napięcia, nasilenie negatywnych emocji małżonków wobec siebie.

Jedną z ważniejszych kwestii do rozważenia w trakcie mediacji w sprawach związanych z kryzysem małżeńskim jest sytuacja dziecka w rodzinie. Obecność mediatora pomaga małżonkom dostrzec trudną sytuację dziecka i wspólnie ustalić sposób realizacji jego potrzeb niezależnie od decyzji podjętych przez dorosłych. Dziecko nie może być uczestnikiem sporu, sprzymierzeńcem którejkolwiek ze stron. Mediacja pomaga stronom odróżnić role małżeńskie od ról rodzicielskich i wypracować ustalenia, gwarantujące dziecku poczucie bezpieczeństwa i przynależności do obojga rodziców.