Mediatorzy

Rolą mediatora jest pomoc spierającym się stronom w osiągnięciu dobrowolnego i obustronnie satysfakcjonującego porozumienia. Zadania mediatora:

 • Stworzenie warunków umożliwiających lepszą komunikację stron, wzajemne zrozumienie,
 • Pomoc stronom w ustaleniu najważniejszych kwestii,
 • Dbać o spokojną atmosferę spotkania, dająca poczucie bezpieczeństwa każdej ze stron i sprzyjającą konstruktywnym rozmowom,
 • Dbać o sprawiedliwy, równy rozkład sił między stronami,
 • Pomóc stronom koncentrować się na przyszłości, problemie i poszukiwaniu rozwiązań,
 • Dbać, aby osiągnięte porozumienie było możliwe do realizacji.


Mediatorzy BCMT

 

Imię i nazwisko

Wykształcenie/zawód

Kwalifikacje mediacyjne

Katarzyna Maślankowska

PREZES STOWARZYSZENIA
Wyższe pedagogiczne, podyplomowe psychologia/ kurator zawodowy dla dorosłych
 • Mediacje rodzinne – Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
 • Mediacje gospodarcze – Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Mediacja Transformatywna – Centrum Mediacji Partners Polska
Justyna Mrozińska - Kleniewska

Wyższe, psycholog, logopeda
 • Mediacje rodzinne – Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
 • Mediacja Transformatywna – Centrum Mediacji Partners Polska
Luiza Weder Wyższe, psycholog/trener kompetencji osobistych
i społecznych
 • Szkoła trenerów mediacji Rodzinnej – Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
 • Mediacja Transformatywna – Centrum Mediacji Partners Polska
Anna Pawlak Wyższe pedagogiczne/pedagog
 • Mediacje rodzinne – Bydgoskie Centrum Mediacji i Terapii
Maria Halasz Wyższe pedagogiczne/pedagog, logopeda
 • Mediacje rodzinne – Bydgoskie CentrumMediacji i Terapii
 • Mediacja Transformatywna – Centrum Mediacji Partners Polska
Stefan Halasz Wyższe pedagogiczne/urzędnik
 • Mediacje rodzinne – Bydgoskie Centrum Mediacji i Terapii
 • Mediacja Transformatywna – Centrum Mediacji Partners Polska
Joanna Oliwkiewicz-Fryckowska Wyższe, nauczyciel, surdopedagog, specjalista
w zakresie komunikacji
z osobami niesłyszącymi
i niedosłyszącymi
 • Mediacje rodzinne – Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

Dorota Gendek Wyższe/nauczyciel
 • Mediacje rodzinne – Bydgoskie Centrum Mediacji i Terapii

Agnieszka Lwowska Wyższe, psycholog
 • Szkolenie w Fundacja Pracownia Dialogu w Toruniu
Joanna Sójka-Brzykcy Wyższe pedagogiczne/pedagog
 • Mediacje rodzinne – Bydgoskie Centrum Mediacji i Terapii

Krzysztof Jankowski Wyższe pedagogiczne, podyplomowe psychologia, dyrektor Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
 • Mediacje rodzinne, cywilne, karne – Polskie Towarzystwo Mediacji,
 • Mediacje gospodarcze, Ministerstwo Sprawiedliwości
Natalia Lejbman Wyższe pedagogiczne/pracownik socjalny, z-ca dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej
 • Mediacje rodzinne – Bydgoskie Centrum Mediacji i Terapii
 • Mediacje gospodarcze, Ministerstwo Sprawiedliwości
Monika Hermann Wyższe, pedagog/specjalista ds. nieletnich
 • Mediacje rodzinne – Bydgoskie Centrum Mediacji i Terapii
Mirosław Urbaczewski Wyższe pedagogiczne/nauczyciel, dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej
 • Mediacje - Kurs Tow. Oświatowego „Profil” w Sopocie.,
 • Krajowe Stow. Mediatorów – pisanie ugód
 • Mediacja transformatywna - Centrum Partners Polska
Emilia Chojcan Wyższe/ pedagog specjalny
 • Mediacje rodzinne – Bydgoskie Centrum Mediacji i Terapii