Mediacje

Mediacja rodzinna jest procesem rozwiązywania konfliktów rodzinnych przy udziale osoby trzeciej – mediatora. W procesie tym skonfliktowane strony – małżonkowie (partnerzy) - będące często w trakcie separacji lub rozwodu dochodzą do satysfakcjonującego obie strony porozumienia. Mediacja uwzględnia potrzeby obu stron, a także zaangażowanych w konflikt dzieci, których potrzeby są szczególnie ważne. Wspólna rozmowa w procesie mediacyjnym dotyczy różnych możliwości rozwiązań. Mediator pomaga stronom budować wzajemne zaufanie oraz ułatwia komunikację między skonfliktowanymi członkami rodziny.

Mediacja rodzinna nie musi dotyczyć wyłącznie małżonków w trakcie rozwodu czy separacji. Może ona ułatwić porozumienie również między rodzicami a dorastającymi dziećmi, a także innymi członkami rodziny. W rodzicielstwie zastępczym może stanowić narzędzie dla budowania porozumienia między opiekunami zastępczymi a rodziną dziecka.