BCMT - O nas

Stowarzyszenie Bydgoskie Centrum Mediacji i Terapii powstało jesienią 2007r. z inicjatywy osób, których celem jest pomoc rodzinie znajdującej się w sytuacji konfliktu, jak również poszczególnym jej członkom. Za podstawową formę pomocy rodzinie przyjęliśmy mediację w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Zajmujemy się również poradnictwem psychologicznym oraz terapią rodzinną i pomocą dzieciom poprzez różne formy terapii.

Stowarzyszenie tworzą psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, nauczyciele, kuratorzy, prawnicy.